Bekeken vanuit milieuperspectieven

Dáárom een verticale tuin

Ons milieu wordt, gelukkig, steeds belangrijker voor ons. Zo maken gevelplanten de wereld mooier en zuiveren zij de lucht door het fijnstof eruit te filteren. Dit zorgt er aansluitend voor dat de omgevingstemperatuur zakt en onze omgeving leefbaarder wordt. Voorts hebben – vooral buiten – vogels en insecten baat bij de plantenwereld: zij vinden er hun voedsel en een veilige roest- en schuilplaats.

Groene gevels zijn  voorts bijzonder gezond & functioneel.

Niet in het minst omdat het een exponent is van de rijke biodiversiteit waaraan onze aarde, gelukkig, zo rijk is. Biodiversiteit omvat immers alle dier- en plantensoorten en hun genetische variatie binnen de soorten. Maar ook de diverse ecosystemen (leefgebieden) zoals de tropische regenwouden, woestijnen, de beide polen, cultuurlandschappen en koraalriffen. Geveltuinen kunnen we er eveneens onder scharen.

De wereld kán niet zonder biodiversiteit die in evenwicht is. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, schoon water, een stabiel klimaat, waterzuivering en het beheersen van plagen. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Overigens, ooit geweten dat meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker uit de natuur voort komen?
Deeloplossing voor groeiend milieuprobleem  >>