Deeloplossing voor groeiend milieuprobleem

Dáárom een verticale tuin

Eén van de gevolgen van de huidige klimaatveranderingen is, dat het vaker en harder regent. Die overvloedige regenval  zorgt in toenemende mate voor flinke overlast. Dit is niet alleen vervelend voor mens en natuur, maar ook nog eens bijzonder kostbaar: het afvoeren van al dat hemelwater vraagt om veel meer inzet van middelen. Niet voor niets hebben overheden studiegroepen opgericht met de opdracht met voorstellen te komen om aan deze problematiek zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Daarnaast kunnen verticale tuinen hun steentje bijdragen bij het oplossen van dit probleem. Zij nemen langzaam maar zeker heel wat liters regenwater op die tegen de gevel spatten. Water dat later via diezelfde planten weer verdampt.

<<  Bekeken vanuit milieuperspectieven Gezonder voor lichaam en geest >>